Načini polaganja parketa


Premda dopušta mnogo kreativnosti, pri polaganju parketa ipak postoje određene smjernice, ovisno o veličini prostorije i dojmu koji želite postići parketom. U prostorijama većih dimenzija se gotovo uvijek slaže na način brodskog poda, dok u prostorijama manjih dimenzija postoji veća sloboda i mogućnosti kombiniranja načina slaganja i vrsta drveta. Jedan od standardnih i najpoznatijih načina je riblja kost. Ona može biti dvostruka ili trostruka – slaganje riblje kosti od 2 ili 3 letvice, a to je ujedno i najsigurniji način polaganja. Naime, poznato je da drvo "radi" i mijenja se s vremenom, a "riblja kost" najviše neutralizira i raspoređuje rad drveta pa su promjene manje vidljive tokom vremena.

Za koji od navedenim ćete se vi odlučiti ovisi o dojmu prostornosti koji želite postići. Tako ćete manjim daščicama površinu prostorije učiniti vizualno većom. Ako vam je cilj vizualno povećati prostoriju polaganje parketa s više međupruga u tome će vam pomoći. Ako su pruge uza zid manje, prostorija se doima većom.

Na stil osim načina slaganja utječe i boja i završna obrada parketa. Kod ugradnje je najvažnije da se koriste kvalitetni materijali. Za koji god način polaganja parketa se odlučili, važno je poštovati osnovna pravila ugradnje kao i odgovarajući uvjeti u prostoru.

 

Neki od načina postavljanja parketa:

 1. u obliku brodskog poda
 2. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda
 3. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama
 4. u obliku vodoravnog pletiva
 5. u obliku dijagonalnog brodskog poda sa svim sudarima na pravcu
 6. u obliku dijagonalnoga, letvasto složenog brodskog poda
 7. u obliku riblje kosti
 8. u obliku riblje kosti, s tri spojene daščice
 9. u obliku riblje kosti, s dvije spojene daščice
 10. u obliku riblje kosti, s daščicama različitih vrsta drva nejednake dužine
 11. u obliku dijagonalnih kocaka s međuprugama
 12. u obliku kosog pletera s jezgrastim kockama

 


 

Kontaktirajte nas.

Započnimo suradnju!